ข้อมูลข่าวสารวิทยาลัย

กิจกรรมวิทยาลัย

กิจกรรมวิทยาลัย

15 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบประ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบสหกิจศึกษารุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2567

คลิกอ่าน »
กิจกรรมวิทยาลัย

สาขาวิชาการบัญชีและงานทวิภาคี เชิญบริษัท SCG คุณสมเกียรติ ตรงต่อศักดิ์ ตำแหน่ง Asisstant Manager และคุณกันยารัตน์ ปลัดสิงห์ ตำแหน่ง HR SCG เวลา 09.00-10.30 น. ห้อง 1305มาประชาสัมพันธ์โครงการ EMS เตรียมความพร้อมการสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช.3 ชกบ.311 มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 29 คน และเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ทกบ.111 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 19 คน- ปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษา ปวช.3 สมัครเข้าสัมภาษณ์ จำนวน 23 คน รอข้อมูลทาง SCG แจ้งวันที่สัมภาษณ์

คลิกอ่าน »
กิจกรรมวิทยาลัย

29 ม.ค. 67 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ รายวิชาทักษะงานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับ ปวส. (แบบจำลองสถานการณ์ เบียร์เกม)

คลิกอ่าน »
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23,26 มกราคม 2567ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Gem Ai คนรุ่นใหม่กับโลกของ Ai” โดยบริษัทแอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด มีวิทยากร คุณธนบรรณ สัมมาชีพ บรรยายพิเศษให้นักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

คลิกอ่าน »
กิจกรรมวิทยาลัย

17 ม.ค.67 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมวันเปิดโลกทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการชั้นนำมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และ สมัครงาน เป็นจำนวนถึง 23 สถานประกอบการ

คลิกอ่าน »
กิจกรรมวิทยาลัย

9 ม.ค.67 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชนดีเด่น คือ นางสาวนิสิตา บุตรสา ห้อง ทกบ.111 ในวันที่ 9 – 10 ม.ค. 67 ณ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ลงทะเบียนเรียบร้อยค่ะ

คลิกอ่าน »

ติดต่อวิทยาลัย / การเดินทางวิทยาลัย

 • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
 • info@wbac.ac.th 
 • 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
 • info@wbac.ac.th 
 • 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)
 • รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
 • รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3
 • รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง
 • รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน
 • รถไฟฟ้า MRTสายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
 • สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ
 • สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
 • สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

“ภารกิจสร้างคน อาชีววะพันธุ์ใหม่ สู้โลกยุคดิจิทัล”

รักเมืองไทย ตอน แบบอย่างความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา O/A : 20/10/6

“ภารกิจสร้างคน อาชีววะพันธุ์ใหม่ สู้โลกยุคดิจิทัล”

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

seers cmp badge