ลงนาม MOU กับสมาคมโรงแรมไทย

วันที่ 13 ธันวาคม 2556

ปฏิบัติในระหว่างปิดภาคเรียน
มิ.ย.
5

เปิดเรียนระดับ ปวส. 1,2 รอบเช้า-ค่ำ
เปิดเรียนระดับ ปวช. 1,2,3 รอบค่ำ
มิ.ย.
4-8

ลงทะเบียนซ่อมเสริม
มิ.ย.
11
เริ่มเรียนซ่อม
มิ.ย.
13-15

ตรวจสุขภาพปวช.และปวส.เข้า-ค่ำ
ตรวจสุขภาพปวช.และปวส.เข้า-ค่ำ
(เก็บตก)
มิ.ย.
14-15
กลุ่มสัมพันธ์ ปวส. รอบเช้า

  • จำนวนผู้เข้าชม

    stats counter